SKUPŠTINA ZAKAZANA ZA 31. OŽUJKA

Na 10. Izvršnom odboru održanom 17.03.2016. godine između ostalog donijeta je odluka o sazivanju Skupštine Športske zajednice grada Zaboka za 31.03.2016. godine u 19.00 sati u staroj gradskoj vijećnici, Matije Gupca 53 (stara zgrada policije). Dnevni red Skupštine predložen pozivom je slijedeći:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a. Verifikacijskog povjerenstva
b. Zapisničara
c. Dva ovjerovitelja zapisnika

3. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice.
4. Izvješće o radu za protekli period sa financijskim izvješćem za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.
5. Izvješće Nadzornog odbora.
6. Rasprava o izvješću o radu, financijskom izvješću i izvješću Nadzornog odbora.
7. Usvajanje izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora za razdoblje 1.1.2015. – 31.12.2015. godine.
8. Plan i program rada za 2016. godinu.
9. Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava udrugama za 2016. godinu.
10. Donošenje odluke o zahtjevima za prijem u članstvo Zajednice.
11. Pitanja i prijedlozi

Molimo članove da obavezno dostave popunjene i žigom udruge ovjerene priložene evidencijske listiće. U slučaju da delegirani član Skupštine ne može prisustvovati Skupštini, potrebno je popuniti priloženi obrazac punomoći za zamjensku osobu iz redova udruge.

Popunjeni evidencijski listić ili ovjereni obrazac punomoći je uvjet za punopravno sudjelovanje u radu Skupštine.

PDFPoziv na Skupštinu

PDFObrazac evidencijskog listića

PDFObrazac punomoći

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.