SKUPŠTINA SPORTSKE ZAJEDNICE

Temeljem odluke Izvršnog odbora Skupština sportske zajednice grada Zaboka održat će se u srijedu, 28.03.2018. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Sportske dvorane Zabok, Prilaz Janka Tomića 2a. Pozivi članovima skupštine zajedno s materijalima odaslani su poštom.

Prijedlog dnevnog reda je slijedeći:

1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a. Verifikacijskog povjerenstva
b. Zapisničara
c. Dva ovjerovitelja zapisnika

3. Izvješće verifikacijske komisije i verifikacija novih predstavnika u Skupštinu.
4. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice.
5. Izvješće o radu za 2017. godinu.
6. Financijsko izvješće za 2017. godinu.
7. Izvješće Nadzornog odbora.
8. Rasprava o izvješću o radu, financijskom izvješću i izvješću Nadzornog odbora.
9. Usvajanje izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora za razdoblje 1.1.2017. – 31.12.2017. godine.
10. Prijedlog raspodjele sredstava udrugama za 2018. godinu temeljem rezultata provedenog Javnog poziva.
11. Pitanja i prijedlozi

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.