SKUPŠTINA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA

Skupština Sportske zajednice grada Zaboka održat će se u četvrtak, 28.03.2019. godine u 19.00 sati. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke stare zgrade policije, Matije Gupca 53.

Predložen je slijedeći dnevni red:

   1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda.
   2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Verifikacijskog povjerenstva

b) Zapisničara

c) Dva ovjerovitelja zapisnika

   1. Izvješće verifikacijske komisije i verifikacija novih predstavnika u Skupštinu.
   2. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice.
   3. Izvješće o radu za 2018. godinu.
   4. Financijsko izvješće za 2018. godinu.
   5. Izvješće Nadzornog odbora.
   6. Rasprava o izvješću o radu, financijskom izvješću i izvješću Nadzornog odbora.
   7. Usvajanje izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora za razdoblje 1.1.2018. – 31.12.2018. godine.
   8. Prijedlog raspodjele sredstava udrugama za 2019. godinu temeljem rezultata provedenog Javnog poziva.
   9. Pitanja i prijedlozi
Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.