ODRŽANA 12. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

U srijedu 20.04.2016. godine održana je 12. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice grada Zaboka.

U uvodu sjednice predsjednik je čestitao Stolnoteniskom klubu Zabok na ulasku u Hrvatsku stolnotenisku Superligu, istaknuvši da posebno veseli što je taj uspjeh ostvaren na sportskom borilištu. Predstavnik STK Zabok se zahvalio na čestitkama.

Na dnevno redu su bile zamolbe udruga za dodatnim sredstvima, pa je u tu svrhu utvrđeno da sredstva u visini od =65.000,00 kn koja nisu ušla u raspodjelu temeljem Javnog poziva, a namijenjena su dodjeli iz izvanrednih i opravdanih razloga udrugama za događaje koje nisu mogle planirati u svojim godišnjim planovima, mogu raspodijeliti u visini do maksimalno =5.000,00 kn, što je u skladu s Uredbom Vlade RH (čl. 6 st.3.).

Među zamolbama pristiglo je i pismo predsjednika Udruge za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ gosp. Branka Piljeka, koji je istaknuo svoje prijedloge za poboljšanje funkcioniranja Športske zajednice grada Zaboka. Pismo je razmotreno od članova Izvršnog odbora, prijedlozi su uzeti u obzir, ali su članovi Izvršnog odbora negativno komentirali ton pisma, insinuacije i aludiranja u uvodnom i završnom dijelu pisma. Predsjednik se obavezao odgovoriti gosp. Branku Piljeku ispred Športske zajednice grada Zaboka, te oba pisma ovdje prilažemo.

– Branko Piljek – Prijedlozi za bolje funkcioniranje Zajednice

– Športska zajednica grada Zaboka – odgovor gosp. Branku Piljeku

U nastavku sjednice prihvaćena su dva prijedloga programa u sklopu natječaja Hrvatskog olimpijskog odbora “Od športske škole do olimpijskih igara” koja su napravili Skijaški klub Slalom i Stolnoteniski klub Zabok te se isti prosljeđuju HOO na daljnji postupak. Također je donijeta odluka o naknadi za obavljanje tajničkih poslova u 2016. godini, koja će se izvršiti kroz ugovor o djelu u visini =18.000,00 kn bruto za cijelu godinu.

Donijeta je odluka da se od udruga članica koje imaju objekte u svojem vlasništvu ili koriste objekte u vlasništvu Grada Zaboka zatraži specifikacija režijskih troškova ostvarenih u 2015. godini, te da se udruge članice koje još uvijek nisu regulirale svoj status u Registru sportskih djelatnosti opomene i uputi da to u što kraćem roku učine.

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.