FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBVEZNICI

Rok za dostavu financijskih izvještaja za 2015. je 29. veljače 2016., ponedjeljak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku).

Državni ured za reviziju objavio je Obavijest neprofitnim organizacijama o sastavljanju i dostavljanju financijskih izvještaja za 2015. Obavijest pogledajte ovdje.

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji je u primjeni od 1. siječnja 2015., obveznici primjene neprofitnog računovodstva su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca te sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Financijski izvještaji za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2015., sastavljaju se u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja, prema odredbama članka 28. istog Zakona, predaju financijske izvještaje za poslovnu godinu Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju navedeno ministarstvo ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja – FINA, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Oblik i sadržaj financijskih izvještaja i izjave o neaktivnosti, razdoblja za koja se financijski izvještaji sastavljaju te obveza i rokovi njihovog podnošenja propisani su Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine 31/15). Upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija te pripadajuće obrasce pronađite ovdje.

Preneseno sa web stranice Ureda za udruge Vlade RH


PDFUputa za izradu i predaju financijskih izvještaja za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

excelObjedinjeni financijski izvještaj


 

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.