DOSTAVA IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PROGRAMA IZ 2021. GODINE

Podsjećamo udruge članice Sportske zajednice grada Zaboka da najkasnije do 31.01.2022. godine trebaju dostaviti izvještaje za financijska sredstva dobivena temeljem Javnog poziva za sufinanciranje njihovih programa u 2021. godini.

Članak 4. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, nalaže da se u roku 30 dana od proteka izvještajnog razdoblja treba dostaviti Izvještaj o provedbi programa/projekta koji treba sadržavati:

  1. Opisni izvještaj i dostavlja se u tiskanom obliku poštom,
  2. Financijski izvještaj i dostavlja se u tiskanom obliku poštom, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:
  • za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode.
  • za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća.
  • ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
  • iznimno i to samo udruge koje vode dvojno knjigovodstvo, mogu kao prilog izvještajima umjesto preslika računa i izvoda, priložiti ovjerenu knjigovodstvenu karticu dobavljača (grupa 02) i karticu troškova (grupa 04).

Izvještaji se podnose na propisanim obrascima davatelja, koje možete preuzeti ovdje:

MicrosoftWord OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

excel OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Izvještaje i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA
Prilaz Janka Tomića 2A
49210 ZABOK

Napominjemo da korisnici koji ne dostave izvještaje u zadanom roku neće moći participirati na javnim natječajima u naredne dvije godine, u skladu sa člankom 10. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.