4. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA ŠZGZ

Jučer, 01.09.2015. godine s početkom u 18.00 sati održana je 4. sjednica Izvršnog odbora Zajednice. Najvažnija točka dnevnog reda bila je odluka o sazivanju Skupštine Zajednice za ponedjeljak 21. 09. o.g. Iako je ove godine već održana i to Izborna skupština Zajednice, radi zakonske obveze usklađenja Statuta sa novim Zakonom o udrugama, trebat će delegati Skupštine izglasati novi Statut zajednice. Kako do zadanog roka nitko od članica Zajednice nije dostavio nikakve prigovore niti prijedloge na dostavljeni tekst prijedloga novog Statuta, isti će biti dat na izglasavanje Skupštini.

Izvršni odbor se još bavio informacijama o dovršetku izrade web stranice Zajednice, o realizaciji financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.08.2015. te o tijeku i dinamici izgradnje nove sportske dvorane. Glede izgradnje dvorane, predsjednik Ivan Jelenčić, izvjestio je članove Izvršnog odbora novim informacijama koje nisu dobre i generalno nisu zadovoljavajuće.

Točka dnevnog reda bila je i biranje povjerenstva za izbor najboljih sportaša grada Zaboka za 2015. godinu. Sastav će biti slijedeći: predsjednik dr. Ljudevit Ulaković, te članovi Dragutin Črnjević, Damir Cujzek, Tomislav Zrinščak i Ivica Vrančić.

Pravilnik o korištenju kombi vozila nalazi se ovdje.